W województwie dolnośląskim możliwe oblodzenie jezdni

W województwie dolnośląskim możliwe oblodzenie jezdni

Instytuty meteorologiczne przestrzegają przed możliwym oblodzeniem jezdni na dolnośląskim. Sytuacja pogodowa dotyczy także kierowców we Wrocławiu. Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Możliwe niebezpieczeństwo na drodze. Ostrzeżenie o oblodzeniu obowiązuje już od 6 grudnia. Tak zwane ostrzeżenie zostało wygenerowane przez specjalnie przystosowany do tego system RSO. Co oznacza ten skrót? RSO to inaczej regionalny system ostrzegania. Jest państwową usługą powiadamiania obywateli o nadchodzących zmianach pogodowych. System skupia się na zmianach pogodowych, które mogą wpłynąć na warunki drogowe lub tworzą bezpośrednio zagrożenie.

Więcej o temperaturach i zmianach pogodowych możecie przeczytać w naszym pokrewnym serwisie. Poznacie szczegółowe zmiany temperatur we Wrocławiu.

Państwo podkreśla, że w przypadku systemu RSO możemy spodziewać się jedynie komunikatów, które dotyczą poważnych zmian pogodowych. Przykładem jest ryzyko związane oblodzeniem jezdni. Czego zatem nie znajdziemy w RSO? Na przykład mniej istotnych zmian, takich jak informacji o korkach, delikatnego przymrozku lub utrudnień na drodze w postaci remontów.

Informacje, które znajdziemy w systemie RSO oraz krótka historia systemu ostrzegawczego

Typy ostrzeżeń pojawiające się w systemie RSO zostały podzielone na kilka odpowiednich kategorii, aby ułatwić docieranie do właściwych grup społecznych.

  • Ostrzeżenia typu hydrologicznego;
  • Zmiany w ruchu drogowym;
  • Niebezpieczne zmiany meteorologiczne.

W wysyłanych typach ostrzeżeń możemy znaleźć mnóstwo istotnych informacji. Między innymi aktualizacje dotyczące dużych blokad na drogach. Dzięki temu w porę zmienimy trasę na drodze. Pamiętajmy jednak o tym, że w systemie pojawiają się tylko najważniejsze ze zmian na drodze. Takie, które mogą znacząco przedłużyć czas podróży. Kolejnym elementem systemu są ostrzeżenia związane ze zjawiskami pogodowymi. Za ich pośrednictwem system sprawnie przestrzega kierowców o niebezpiecznej pogodzie, która mogłaby zaszkodzić ich podróży. Znajdziemy tam informacje o oblodzeniu, gwałtownych burzach i ulewnych deszczach.

Ostrzeżenia hydrologiczne są najrzadziej występującymi komunikatami. Informują o nietypowych sytuacjach, takich jak podtopienia, silne wiatry i wyjątkowe stany pogodowe, które podnoszą poziomy wód w rzekach.

Za komunikaty RSO odpowiadają wojewódzkie zarządy kryzysowe.