Wrocław wykorzystuje fundusze zewnętrzne na rozwój edukacji

Wrocław wykorzystuje fundusze zewnętrzne na rozwój edukacji

Wrocław, znany jako dynamicznie rozwijające się miasto, nie ustaje w wysiłkach na rzecz doskonalenia edukacji. Z zadowoleniem możemy stwierdzić, że miasto to aktywnie korzysta z dostępnych funduszy zewnętrznych, realizując liczne projekty edukacyjne. W ciągu ostatnich pięciu lat udało się zrealizować blisko 170 takich przedsięwzięć o łącznej wartości około 381 milionów złotych. Część z nich realizowana jest we współpracy z innymi podmiotami czy gminami.

Działania te stanowią ukoronowanie wieloletnich wysiłków miasta na rzecz kształcenia. Od początku 2019 roku Wrocław wydał na cele edukacyjne ponad 9,1 miliarda złotych z własnego budżetu. Niemniej jednak, potrzeby w tym obszarze są nadal duże, a fundusze miejskie nie zawsze wystarczają. Dlatego też środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, stanowią istotne uzupełnienie.

Zdecydowana większość tych projektów skierowana jest na modernizację i usprawnienie systemu edukacyjnego we Wrocławiu. Działania te obejmują różne poziomy kształcenia, od podstawowego, przez zawodowe, aż po specjalne. – Mówi Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. – Na ten cel pozyskaliśmy finansowanie na takie projekty jak budowa nowej placówki przy ulicy Asfaltowej czy tworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej. Dodatkowo, fundusze te są również wykorzystywane na rozwijanie programów edukacji zawodowej oraz organizację różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Wrocław nie zamierza na tym poprzestać. Miasto już teraz ubiega się o kolejne środki na realizację następnych projektów edukacyjnych.