Cały czas trwa nabór uzupełniający dla rachmistrzów

Cały czas trwa nabór uzupełniający dla rachmistrzów

We Wrocławiu władze miasta pilnie poszukują nowych rachmistrzów. Z tego powodu ponownie przedłużyli nabór. Aktualnie potrwa on do 17 sierpnia. Są oni potrzebni prawdopodobnie ze względu na spis powszechny, który wymaga wiele pracy. Jesteś zainteresowany tym, żeby dołączyć do grona rachmistrzów spisowych? Aktualnie masz na to szanse. Sam spis potrwa aż do września 2021 roku. Dokładnie do końca tego miesiąca. Jako kandydat musisz jednak spełnić pewne warunki, a także wykonywać wskazane przez miasto obowiązki.

Czego wymagają władze miasta od przyszłego rachmistrza spisowego?

  • Przede wszystkim musi mieć niepokalaną opinię publiczną, tylko takie osoby wzbudzają zaufanie innych
  • Każdy kandydat musi mieć oczywiście skończone 18 lat
  • Wymaga się od rachmistrza perfekcyjnej znajomości języka polskiego, nie tylko w mowie, ale także w piśmie
  • Rachmistrz musi mieć czyste konto, jeśli chodzi o płacenie podatków i składek państwowych
  • Kandydat na to stanowisko nie mógł być w przeszłości karanym

Czego potrzeba do wzięcia udziału w rekrutacji na tak poważne stanowisko? Okazuje się, że kandydaci, którzy spełniają wymagania, nie muszą zrobić zbyt wiele.

  • W formularzu wystarczy przesłać najważniejsze dane osobowe, takie jak imię oraz nazwisko
  • Rok, miesiąc i dzień urodzenia
  • Miejsce zamieszkania wraz z dokładnym adresem
  • Podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody na odpowiedzialność karną na wypadek oszustwa w trakcie prowadzonego spisu powszechnego

Kandydaci na rachmistrza mają możliwość złożyć swoją ofertę zarówno osobiście, jak i poprzez stronę internetową. Wystarczy, że kandydat uda się do gminy i złoży odpowiednie oświadczenia na papierze oraz się wylegitymuje. W jaki sposób załatwić sprawę internetowo? Należy zgłosić się poprzez skrzynkę mailową. Gminne biuro spisowe ma swój własny adres e-mail na potrzeby spisu powszechnego. Podobnie jak w przypadku składania oferty fizycznej, chętni są zobowiązani do przedstawienia danych oraz dokumentów online.

Co należy do obowiązków rachmistrza?

Rachmistrzowie będą przeprowadzali odpowiednie zadania telefoniczne. Jednak na tym nie kończą się ich obowiązki. Przede wszystkim większość z tych osób zobowiązuje się do przeprowadzenia odpowiedniego spisu w terenie. Będzie on wymagał współpracy z aplikacjami mobilnymi. Pomogą one rachmistrzom w rozeznaniu sytuacji podczas prowadzenia spisu. Metodologia związana z pracy i cały harmonogram działań jest z góry ustalony przez gminę. Zostanie przekazany do kandydatów przyjętych na miejsca pracy. Dodatkowo w sytuacji awaryjnej, niektórzy będą musieli przejąć obowiązki innych rachmistrzów.