Czy można legalnie pozyskiwać zasoby naturalne z własnej działki?

Czy można legalnie pozyskiwać zasoby naturalne z własnej działki?

Właściciele nieruchomości mogą mieć na swojej działce dostęp do różnych zasobów naturalnych, takich jak węgiel, rudy metali, piasek, żwir, kreda, gaz łupkowy, ropa czy drewno. Niestety, prawo często uniemożliwia im korzystanie z tych zasobów lub znacznie ogranicza ich możliwości. Istotne jest, aby zrozumieć, co i w jaki sposób można wydobywać ze swojej ziemi, zgodnie z przepisami prawa.

Liczne jednostki są w błędnym przekonaniu, że mogą wykonywać wszystko, co chcą na kawałku ziemi, który jest ich. Niemniej jednak istnieje wiele czynności, których nie wolno wykonywać na własnej posesji, ponieważ zabrania tego szereg przepisów. Eksploatacja dóbr naturalnych znajdujących się na prywatnej działce lub pod nią, głęboko w ziemi, nie jest wyjątkiem. Nad ich usunięciem czuwa między innymi Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o ochronie przyrody.

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wyszczególnione zasoby uznawane są za złoża strategiczne, a więc stanowią własność Skarbu Państwa, niezależnie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości, na której się znajdują i jak głęboko są położone. Dlatego też właściciel gruntu nie ma do nich dostępu bez zezwolenia.