Fuzarioza kłosów – jakie są jej objawy?

Fuzarioza kłosów – jakie są jej objawy?

Uprawa zbóż może zostać zakłócona przez różnorodne choroby, wymagające zastosowania odpowiednich środków zwalczających. Bardzo często rośliny atakowane są przez grzyby. Warto wiedzieć, w jaki sposób chronić uprawy przed porażeniem.

Występowanie i charakterystyka

Fuzarioza zbóż stanowi chorobę wywoływaną przez kilka gatunków grzybów – Fusarium culmorum, Gibberella avenacea, Gibberella zeae i Microdochium nivale. Atakuje one różnorodne części pędów zbóż, dlatego wyróżnia się jej kilka form – zgorzel siewek, pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, plamistość liści i fuzariozę kłosów. Rozwój choroby obserwuje się na plantacjach pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia oraz owsa. Fuzarioza kłosów objawia się przedwczesnym bieleniem plew, a w wielu przypadkach całych kwiatostanów. Rozwojowi choroby sprzyjają temperatury w przedziale od 15 do 26 stopni Celsjusza. W przypadku pszenicy zainfekowane kłosy mają taki sam kształt jak zdrowe, natomiast jeśli chodzi o żyto to wyglądają one inaczej – są dużo węższe. Przy silnym porażeniu na plewach, osadkach i na źdźble obserwuje się charakterystyczne, pomarańczowe plamy. Stanowią one skupiska konidiomów, w których powstają zarodniki konidialne. Mocno zainfekowane ziarniaki stają się zdrobniałe i różowe. Tracą one ponadto zdolność do kiełkowania. Słabiej porażone wschodzą, jednak siewki zawierają patogen chorobotwórczy.

Ochrona

Procesy zapobiegające i zwalczające chorobę powinny stanowić szereg zintegrowanych działań. Wśród nich warto wskazać:

  1. używanie kwalifikowanego materiału siewnego;
  2. zaprawianie nasion;
  3. unicestwianie źródeł pierwotnego porażenia;
  4. wykorzystywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej;
  5. stosowanie rozszerzonego płodozmianu.

Efektywne rozwiązanie stanowią również opryski przeciwko fuzariozie – Alert 375 SC, Sportak, Alpha 380 EC, Topsin M 70 WP, Falcon 460 EC oraz Granit 200 S.C. Dostępne są na stronie internetowej Syngenta.pl.

Fuzarioza zbóż to choroba, która może obniżyć uzyskiwane plony. Warto więc pamiętać o zastosowaniu odpowiednich środków przeciwko chorobie.