Ochotnicza straż pożarna z dolnego Śląska otrzyma nowe wozy

Ochotnicza straż pożarna z dolnego Śląska otrzyma nowe wozy

Nowe samochody ratowniczo gaśnicze trafią do jednostek ochotniczej straży pożarnej. Wozy OSP zgodnie z planami mają trafić do strażaków jeszcze tego roku. Łącznie ma zostać sprowadzonych ponad 38 nowoczesnych pojazdów za ponad 26 milionów złotych. Wozy gaśnicze zostaną zakupione z dofinansowania dla strażaków. Kwota będzie pochodziła z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji systemu ratowniczo-gaśniczego. W tym roku w trakcie trzech spotkań w Polanicy radni doszli do wniosku dotyczącego tego, że powinni rozszerzyć flotę pojazdów wraz ze środkami zgromadzonymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia ogniowego.

Wsparcie finansowe na zakup nowych jednostek otrzyma łącznie ponad kilkanaście gmin. Trafią do nich promesy. Będą one potwierdzeniem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego do walki z żywiołem. Wszystko zostanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. W spotkaniach uczestniczyli prezesi zarządów, którzy byli przedstawicielami władz powiatowych.

Również policjanci z Konina otrzymali dwa samochody hybrydowe. Jak widać, nie tylko straż pożarna otrzymuje coraz nowszy sprzęt służbowy https://www.konininfo.pl/2022/01/koninscy-policjanci-otrzymali-dwa-radiowozy-hybrydowe/.

Pomnik ofiar zbrodni katyńskiej we Wrocławiu zostanie odrestaurowany

Dzięki pracom renowacyjnym pomnik ofiar zbrodni katyńskiej we Wrocławiu wkrótce zostanie odnowiony. Dzięki czemu mieszkańcy będą mogli cieszyć się tym, że zabytek odzyska dawny blask. Remont pomnika we Wrocławiu był zapowiadany już w październiku ubiegłego roku. Jesienią zniknęło z niego jednak tylko kilka granitowych płyt. Warto wspomnieć również o tym, że każdego roku dokładnie 13 kwietnia wokół pomnika odbywają się uroczystości pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Wkrótce monument odzyska dawny blask i będziemy mogli cieszyć się odwiedzaniem jego nowej formy.

Pomnik ten pokryty jest specjalnym granitem, który pochodzi ze Strzegomia. Powstał dokładnie 22 lata temu w 2000 roku. Został wzniesiony poprzez starania Stowarzyszenia Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Fundusze zostały zgromadzone od firm prywatnych, przedsiębiorców oraz darczyńców, którzy również wspierali ideę dotyczącą zbudowania takiego monumentu. Liczba kostek niezbędnych do zbudowania tego pomniku odzwierciedla liczbę ofiar zamordowanych w Katyniu. Łącznie 22 tysiące.