Powszechny spis rolny 2020 – Czas do końca listopada

Powszechny spis rolny 2020 – Czas do końca listopada

Powszechny spis rolny 2020 – Czas do końca listopada

Powszechny spis rolny 2020 prowadzi się od 1 września i będzie trwał do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju. Mieszkańcy województwa dolnośląskiego również muszą pamiętać o tym, że udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek reguluje ustawa z 31 lipca 2019 r. (DzU z 10 września 2019 r., poz. 1728). Tego roku powstało jednak pewne ułatwienie. Każdy kto chce wpisać się zdalnie, może skorzystać tzw. samopisu internetowego, a pozwala na to specjalna aplikacja. Na oficjalnej stronie internetowej można znaleźć odpowiednią instrukcję. Czy coś jeszcze powinny wiedzieć osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne? Jeśli chodzi o miasto Wrocław, spisem zajmuje się prezydent miasta, który pełni funkcję gminnego komisarza spisowego. Ma do tego prawo na mocy zarządzenia z dnia 8 czerwca 2020 r., wraz z którym założył Gminne Biuro Spisowe. Jego siedziba znajduje się w Urzędzie Miejskiej, pl. Nowy Targ 1-8 (pokój 116).

Cel spisu rolnego

Rolnicy muszą dostarczać dane o wszystkich swoich działaniach, takich jak prowadzenie produkcji rolnej. Do tego dochodzą inne prace, które nie są bezpośrednio związane z rolnictwem. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne muszą również podać informacje o całym wyposażeniu, jakie posiadają. W takim spisie zawarte są informacje dotyczące użytkowania gruntów, ochrony roślin, zwierząt gospodarskich, powierzchni zasiewów czy aktywności ekonomicznej. Na podstawie tych informacji prowadzi się między innymi analizy zmian, które nastąpiły w rolnictwie na przestrzeni dekady. Na podstawie takich analiz podejmuje się stosowne decyzje dotyczące krajowej, regionalnej czy lokalnej polityki rolnej. Właśnie dlatego powszechny spis rolny jest obowiązkowy i niezwykle ważny.

Kto musi się wpisać do powszechnego spisu rolnego?

We wpisie musi znaleźć każdego gospodarstwo rolne, które prowadzą osoby fizyczne, osoby prawna, a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej.

Jak się wpisać?

Rolnicy, podlegający spisowi, mogą udzielić potrzebnych informacji w kilku różnych formach. Mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji, czyli tzw. samospisu internetowego. Inną możliwością jest przeprowadzenie z rolnikiem wywiadu telefonicznego, a taką procedurą zajmuje się rachmistrz telefoniczny. Oprócz tego w odwiedziny do rolnika może przyjść rachmistrz terenowy, który przeprowadzi z nim wywiad osobiście.