Tadeusz Sawicki obronił doktorat w wieku 73 lat!

Tadeusz Sawicki obronił doktorat w wieku 73 lat!

14 grudnia Tadeusz Sawicki podzielił się wynikami swojego śledztwa podczas otwartej osłony doktoratu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Stwierdził: „Już w czasie studiów tęskniłem za doktoratem. Po ukończeniu studiów, po czterech latach opublikowałem artykuł w czasopiśmie naukowo-technicznym „Mechanik”. Jednak ze względu na cały chaos życiowy, jego uzyskanie było dla mnie niemożliwe aż dotąd.”

Po ukończeniu studiów prawie następne pół wieku spędził, pracując w przemyśle. Zajmował się projektowaniem i realizacją różnych projektów, współpracował z Politechniką Wrocławską. Posiada trzy patenty, publikował w trzech czasopismach branżowych, tj. „Mechanik”, „Napędy i Sterowanie” oraz w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej. W ubiegłym roku zwrócił się do prof. Przemysława Moczko z prośbą o objęcie funkcji promotora jego pracy doktorskiej.

Tadeusz Sawicki urodził się w Borowie w 1949 roku. W 1968 roku rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1973 r. na kierunku obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. W latach 1974-1986 był zatrudniony jako wychowawca w Technikum Mechanicznym w Ziębicach.