Wrocławska kampania edukacyjna „Dzikie w mieście” uczy, jak postępować z dzikimi zwierzętami

Wrocławska kampania edukacyjna „Dzikie w mieście” uczy, jak postępować z dzikimi zwierzętami

W kontekście coraz częstszych spotkań z dzikimi zwierzętami w miastach kluczowe jest prawidłowe zachowanie, które wpływa na bezpieczeństwo zarówno człowieka, jak i napotkanego mieszkańca miejskiej dżungli. Wrocławska kampania edukacyjna „Dzikie w mieście” ma na celu przekazanie odpowiedniej wiedzy na ten temat.

We Wrocławiu liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami systematycznie wzrasta – w 2021 roku odnotowano ich 991, co stanowi prawie o 40% więcej niż przed pandemią. W roku ubiegłym interwencji było już ponad 1400. Jak podkreśla Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, niezwykle ważna jest edukacja dotycząca postępowania w przypadku kontaktu z miejskimi dzikimi zwierzętami.

Ogólnopolska akcja „Dzikie w mieście”, prowadzona przez wrocławskie ZOO, przypomina, że „dzikie zwierzęta i miejska zieleń tworzą ekosystem – działa on, jak dobrze naoliwiona maszyna”. Jesteśmy również częścią tego ekosystemu, a z uwagi na nasz głęboki wpływ na jego zmiany, powinniśmy zdobyć wiedzę, jak wspierać przyrodę, a nie jej szkodzić.

W kampanii „Dzikie w mieście” uczestniczą także Urząd Miejski Wrocławia oraz Uniwersytet Wrocławski. Przedstawiciele tych instytucji dążą do edukowania społeczeństwa i pokazywania praktycznych rozwiązań, które umożliwią miejskim dzikim zwierzętom – od zapylaczy po płazy – żyć bez zbędnych przeszkód i zagrożeń.