Wzmacnianie gospodarki Dolnego Śląska poprzez synergiczne działanie nauki i biznesu

Wzmacnianie gospodarki Dolnego Śląska poprzez synergiczne działanie nauki i biznesu

Podczas konferencji organizowanej na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, której kluczowym przesłaniem była konieczność ścisłej współpracy pomiędzy sferą nauki a sektorem biznesu dla rozwoju Dolnego Śląska, doszło do istotnych dyskusji. Konferencja ta miała na celu promowanie innowacyjnych podejść do kształtowania regionalnej gospodarki.

Sloganem wydarzenia były słowa „Instytuty badawcze jako satelity wsparcia rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw”. Podczas tego spotkania, reprezentanci akademickiego świata prowadzili dialog z przedstawicielami biznesu na temat możliwości intensyfikacji współpracy, co ma na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla tworzenia innowacji. Karolina Bartosik, dyrektor Pionu Obsługi Klienta i Projektów Badawczych Wrocławskiego Parku Technologicznego, podkreślała w rozmowie z Radiem Wrocław, że wymiana doświadczeń pomaga unikać niepotrzebnego powielania rozwiązań, a skupienie się na nowych projektach prowadzi do rozwoju.

Bartosik sugerowała również refleksję nad kierunkiem, jaki powinny obrać firmy: czy powinny dążyć do globalizacji całej działalności, czy może lepiej jest zglobalizować tylko jedną jej część, pozostawiając drugą skoncentrowaną na rynkach lokalnych. Jak zauważyła, możliwe jest, że pewne pomysły generowane na rynku lokalnym już gdzieś funkcjonują. Dlatego też zdaniem Bartosik, kluczowe znacznie dla dzisiejszego świata ma przepływ wiedzy i informacji.