Rekrutacja na Collegium Witelona Uczelni Państwowej na rok akademicki 2023/24

Rekrutacja na Collegium Witelona Uczelni Państwowej na rok akademicki 2023/24

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, jedna z czołowych polskich uczelni wyższych oferujących praktyczną edukację, ogłosiła rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Proces ten dotyczy zarówno głównej siedziby uczelni w Legnicy, jak i jej filii we Wrocławiu. Studia są darmowe i przeznaczone nie tylko dla absolwentów szkół średnich, ale także dla osób będących już na rynku pracy, dzięki innowacyjnej formule „Ucz się i pracuj”. Ponadto uczelnia wprowadziła do swojej oferty nowy kierunek – psychologię, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

W Legnicy Collegium Witelona proponuje aż 22 kierunki studiów prowadzone przez trzy wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Wśród dostępnych opcji znajdują się studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, oferowane w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym bądź w opcji „Ucz się i pracuj”. Ta ostatnia pozwala na bezpłatne kształcenie dostosowane do potrzeb osób pracujących, z zajęciami odbywającymi się po godzinach pracy oraz w weekendy, a także w formie mieszanej – zarówno na uczelni, jak i online.

W filii uczelni we Wrocławiu Collegium Witelona oferuje cztery silne kierunki kształcenia, które zapewniają absolwentom doskonały start zawodowy. Są to: prawo, psychologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Ukończenie tych studiów pozwala na zdobycie tytułu magistra. Podobnie jak na legnickim kampusie, studia we Wrocławiu są bezpłatne i dają możliwość skorzystania z formuły „Ucz się i pracuj”.