Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Maślickiej i Północnej we Wrocławiu: ograniczenie prędkości do 30 km/h i budowa azylu dla pieszych

Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Maślickiej i Północnej we Wrocławiu: ograniczenie prędkości do 30 km/h i budowa azylu dla pieszych

Na ulicach Maślickiej i Północnej we Wrocławiu, od dnia dzisiejszego, wprowadzono szereg zmian w organizacji ruchu drogowego. Dokonane zmodyfikowania obejmują ograniczenie prędkości do 30 km/h, zwężenie pasa ruchu oraz przesunięcie przejścia dla pieszych. Te nowelizacje wynikają z inicjowania realizacji projektu finansowanego z Funduszu Osiedlowego.

W ramach tego inwestycyjnego przedsięwzięcia przewidziana jest konstrukcja azylu dla pieszych, nowego przejścia dla pieszych oraz elementów, które mają na celu wymusić na kierowcach jazdę o mniejszej prędkości. Jak zauważa Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zmiana lokalizacji obecnych punktów oświetleniowych oraz montaż dodatkowych latarni znacząco poprawi warunki widoczności na drodze. Dzięki temu zarówno piesi jak i kierowcy będą mogli cieszyć się większym komfortem i poczuciem bezpieczeństwa.

Do najważniejszych elementów projektu zalicza się budowę nowego przejścia dla pieszych z azylem oraz progi wyspowe na wschodniej stronie ulicy Maślickiej. Wykonanie tych punktów planu wiąże się z koniecznością poszerzenia jezdni, przeniesienia ścieku przykrawężnikowego oraz rekonstrukcji chodników.