Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Wrocław

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Wrocław

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Wrocław

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Wrocław. Jak wiadomo, skutki pandemii koronawirusa odcisnęły znaczące piętno na przedsiębiorcach. Wrocław, aby wesprzeć przedsiębiorców, tworzy różnego rodzaju programy pomocowe, których celem jest ułatwienie walki z kryzysem. Chodzi tutaj nie tylko o wsparcie finansowe, choć takie również się pojawia. We Wrocławiu działa też silna promocja lokalnych lokali dzięki takim akcjom jak #WrocławNaWynos i #WrocławZdalnieLokalnie.

Co zyskają wrocławscy przedsiębiorcy?

Co zyskają wrocławscy przedsiębiorcy? Mogą skorzystać na przykład z Wrocławskiego Pakietu Pomocowego, a chodzi tu o różnego rodzaju zwolnienia,  czy odroczenia. Miasto oferuje też nowe możliwości rozkładania na raty wszelkich należności, jakie wrocławianie mają wobec miasta. Mówimy tutaj nie tylko o zobowiązaniach podatkowych, ale też cywilnoprawnych. Co się zalicza do zobowiązań cywilnoprawnych? Np. uiszczanie płatności za lokale komunalne albo dzierżawę terenu. Program ten działa już od marca i do tej pory łączna kwota pakietu wyniosła ponad 20 mln złotych.

Skarbnik Miasta, Marcin Urban, informuje, że wszystkie sprawy są traktowanie indywidualnie, a więc przedsiębiorcy nie muszą się obawiać traktowania maszynowego. Wszystko oczywiści odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi i orzecznictwem, a także zasadami pomocy publicznej. Skala działalności danej firma nie ma tutaj znaczenie, ale jest pewien warunek. Przedsiębiorca, który zgłasza się po pomoc, musi mieć określony obowiązek podatkowy wobec miasta lub być stroną umowy.

Co jeszcze we Wrocławiu?

W obecnym okresie wrocławianie mogą wziąć również udział w kilku innych wydarzeniach. Czeka ich nie tylko pomoc finansowa, ale też będą mogli wziąć udział w warsztatach i webinariach, jakie oferuje Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia. Dla wrocławian, którzy nie prowadzą przedsiębiorstwa, też się coś znajdzie w bieżącym okresie. Np. Będą mogli skorzystać z darmowej konsultacji z notariuszem, posłuchać koncertów jazzowych, a 15 listopada mieli okazję wziąć udział w Święcie Nauki Wrocławskiej.